Nyheter

Byggnationen av etapp 2 går framåt

Uppförandet och byggnationen av etapp 2 fortsätter framåt. Nu har man nått högsta våningen på kontorsbyggnaden (Culmen, hus 03). När byggnaden är tät fortsätter arbetet interiört. Biblioteksbyggnaden (Stella, hus 05) är även den uppställd och interiöra arbeten pågår....

läs mer

Intea förstärker sitt team i Kalmar

Den 7 januari 2019 startade Roger Wahlman sin anställning hos Intea Eldaren AB i Kalmar. Roger har flera års erfarenhet av liknande arbete och kommer bli en viktig del i vår nya förvaltningsorganisation. Fokusområde är inre och yttre fastighetsskötsel samt arbete med...

läs mer
Intea tillträder Linnéuniversitetet i Kalmar

Intea tillträder Linnéuniversitetet i Kalmar

Intea Fastigheter AB (publ) blir idag ägare till Linnéuniversitetets nybyggda lokaler på östra Universitetskajen i Kalmar. Den första etappen av pågående byggnation står klar sedan en tid och arbetet med uppförandet av de två återstående husen pågår. Uppförandet av de...

läs mer

Intea förvärvar Linnéuniversitetets östra del

Intea Fastigheter AB (publ) förvärvar fastigheten Eldaren 6 i Kalmar från Skanska. Det underliggande marknadsvärdet uppgår till cirka 1,4 miljarder kronor. Fastigheten är centralt belägen vid västra hamnen i Kalmar och består av tre nya huskroppar som är under...

läs mer