Intea Fastigheter AB (publ) blir idag ägare till Linnéuniversitetets nybyggda lokaler på östra Universitetskajen i Kalmar. Den första etappen av pågående byggnation står klar sedan en tid och arbetet med uppförandet av de två återstående husen pågår.

Uppförandet av de nya lokalerna åt Linnéuniversitetet har pågått sedan februari 2016 och den sista etappen beräknas stå färdig till höstterminen 2020. Genom förvärvet av de nya lokalerna blir Intea ägare till majoriteten av Linnéuniversitetets nya etablering på Universitetskajen i Kalmar.

”Vi ser detta som ytterligare ett led strategin att växa inom högre utbildning i Sverige. Genom förvärvet adderar vi ytterligare ett universitet som hyresgäst”, säger Peter Jacobsson, förvaltningschef på Intea.

Universitetets nyproducerade lokaler innehåller den senaste tekniken för drift, styrning och övervakning. Bland annat innehåller byggnaden Europas mest avancerade system för ljusstyrning. Både solenergi och regnvatten tas till vara och avsikten är att samtliga byggnader ska miljöcertifieras för att nå nivån LEED Gold.

”Detta är det största projektet i Kalmar sedan bygget av Ölandsbron. Huset som innehåller laboratoriemiljöer av olika slag är en av det mest avancerade byggnader som vi har uppfört. Tekniken i huset är anpassad efter den unika verksamhet som bedrivs av universitetet”, säger Ola Lövgren, projektdirektör på Skanska Sverige.

Intea har under hösten etablerat en egen förvaltningsorganisation placerad i Kalmar, som uteslutande kommer att jobba med Linnéuniversitetet. Tillsammans med Inteas centrala funktioner för förvaltning och projekt, kommer hyresgästen att kunna erbjudas den bästa service.

I samband med förvärvet har Intea tagit upp ny extern bankfinansiering om 500 mkr.

 

För ytterligare information, kontakta:
Peter Jacobsson, förvaltningschef Intea: 0733-75 56 10
Jonas Rimsberg, driftansvarig Intea: 0722-17 90 60
Ola Lövgren, projektdirektör, Skanska Sverige: 0104-448 94 01