Intea Fastigheter AB (publ) förvärvar fastigheten Eldaren 6 i Kalmar från Skanska. Det underliggande marknadsvärdet uppgår till cirka 1,4 miljarder kronor.

Fastigheten är centralt belägen vid västra hamnen i Kalmar och består av tre nya huskroppar som är under uppförande. Linnéuniversitet har ingått ett tioårigt hyresavtal. Byggnaderna har en total uthyrningsbar yta om 37 842 kvadratmeter. Tillträdet sker när hyresgästen flyttat in under senhösten 2018.

”Vi har ägnat mycket tid och arbetat hårt tillsammans med Skanska för att få denna affär i hamn. Intea äger sedan tidigare universitet och högskolor på andra orter och ser denna affär som ett fantastiskt komplement till vår befintliga portfölj”, säger Christian Haglund på Intea.

”Vi är stolta över att utveckla Linnéuniversitetets nya stadsintegrerade universitet i Kalmar och är glada att nu lämna över till Intea som är en etablerad aktör inom social infrastruktur. Affären är ett resultat av en långvarig, god relation”, säger Joakim Åkesson, affärsutvecklingschef, Skanska Sverige.

Byggnadsarbetet pågår för fullt med det första huset och inflyttning i de nya lokalerna sker etappvis med början under fjärde kvartalet 2018. Byggnaderna uppförs med högt ställda krav på miljö och energiförbrukning med målsättning att certifieras enligt miljöcertifieringssystemet LEED, nivå Guld. Före utgången av 2020 ska de nyproducerade byggnaderna vara helt färdigställda.

I samband med tillträdet tar Intea över finansieringen av projektets andra etapp från Skanska, motsvarande en investering på cirka 370 miljoner kronor, och slutför projektet med Skanska Sverige som entreprenör.

Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Norden, med verksamhet inom husbyggnation och infrastrukturbyggande i Sverige, Norge och Finland samt utveckling av bostäder och kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader. Kommersiell fastighetsutveckling sker även i Danmark. Skanska erbjuder också tjänster inom offentlig-privat samverkan. Skanska omsatte cirka 67 miljarder kronor i sin nordiska verksamhet och hade cirka 10 600 anställda under 2016.

För ytterligare information, kontakta:
Henrik Lindekrantz: Tel. 0732-08 81 02
Christian Haglund: Tel. 0733-80 81 23
Ossie Everum: Tel. 0705-90 88 50

Om Intea
Intea grundades 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av samhällsfastigheter och social infrastruktur. Bolaget befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgick i juni 2017 till cirka 4,1 miljarder kronor. Intea finansieras av långsiktigt nordiskt institutionellt kapital. Läs mer på www.intea.se