Uppförandet och byggnationen av etapp 2 fortsätter framåt. Nu har man nått högsta våningen på kontorsbyggnaden (Culmen, hus 03). När byggnaden är tät fortsätter arbetet interiört. Biblioteksbyggnaden (Stella, hus 05) är även den uppställd och interiöra arbeten pågår.