Intea i Kalmar

Linnéuniversitetet är ett av Sveriges största universitet, med 33 000 registrerade studenter och 150 utbildningsprogram fördelat på Kalmar och Växjö. Under 2020 färdigställdes etapp två av Linnéuniversitetets lokaler på Universitetskajen. Första etappen i projektet färdigställdes hösten 2018. Byggnaden, om 37 800 kvm, har miljöcertifierats enligt LEED Gold.

Intea Fastigheter AB (publ) grundades 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av social infrastruktur. Fastighetsinnehavet uppgick per 31 mars 2021 till 13,0 miljarder kronor. Portföljen består av projekt och fastigheter med offentliga hyresgäster, såsom rättsväsende, högre utbildning och sjukvård. Intea finansieras av svenskt institutionellt kapital. Läs mer på www.intea.se

Senaste nytt

Byggnationen av etapp 2 går framåt

Uppförandet och byggnationen av etapp 2 fortsätter framåt. Nu har man nått högsta våningen på kontorsbyggnaden (Culmen, hus 03). När byggnaden är tät fortsätter arbetet interiört. Biblioteksbyggnaden (Stella, hus 05) är även den uppställd och interiöra arbeten pågår....

läs mer

Intea förstärker sitt team i Kalmar

Den 7 januari 2019 startade Roger Wahlman sin anställning hos Intea Eldaren AB i Kalmar. Roger har flera års erfarenhet av liknande arbete och kommer bli en viktig del i vår nya förvaltningsorganisation. Fokusområde är inre och yttre fastighetsskötsel samt arbete med...

läs mer